Zaproszenie do projektu „GraduatON”

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”, realizuje Projekt pn. „GraduatON”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja „Reaxum” specjalizuje się w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym w pracy zdalnej.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r.
Szczegóły dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie
https://reaxum.eu/graduaton/