Zapraszamy na warsztaty w ramach ASR!

Już 20 października otwarcie Akademickiej Strefy Rozwoju Politechniki Łódzkiej. Zapraszamy na warsztaty i indywidualne sesje coachingowe.

Ramowy program warsztatów:

 1. Otwarcie ASR „Poznajmy się” – warsztat integracyjny
  sobota, 20 października 2018
 2. „Komunikacja = sukces”- warsztat umiejętności komunikacyjnych
  W obecnym świecie to jedne z najważniejszych kompetencji, ponieważ związane są z wpływaniem na innych ludzi, przekonywaniem ich od naszych racji, pomysłów i wizji. To kluczowe umiejętności dla osób, które chcą być w pracy postrzegane jako kreatywne i zaangażowane. Warsztat realizowany z wykorzystaniem gier szkoleniowych.
  I grupa wtorek 23 października 2018
  II grupa sobota 27 października 2018
 3. „Sztuka autoprezentacji” – warsztat umiejętności autoprezentacyjnych
  Celem warsztatu jest ukazanie roli autoprezentacji we wzajemnej komunikacji, zwrócenie uwagi na rolę ciała i głosu w procesie autoprezentacji oraz przećwiczenie sposobów radzenia sobie ze stresem w trakcie wystąpienia publicznego. Warsztat realizowany z wykorzystaniem elementów dramy.
  I grupa czwartek, 8 listopada 2018
  II grupa sobota, 10 listopada 2018
 4. „Najpierw rzeczy najważniejsze” – warsztat zarządzania czasem
  Podpowiemy nie tylko jak określać życiowe priorytety, ale także jak zarządzać własnym czasem i osiągać zamierzone cele. Warsztat prowadzony według metodyki Stephena R. Coveya.
  I grupa środa, 14 listopada 2018
  II grupa sobota, 24 listopada 2018
 5. Warsztat umiejętności miękkich prowadzony przez firmę zewnętrzną
 6. Warsztaty wyjazdowe, podsumowujące projekt
  07-09 grudnia 2018, Spała, Hotel „Mościcki”

Ramowy program warsztatów może ulec zmianie. Dalsze szczegóły będą przesyłane uczestnikom drogą mailową.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz i dostarczyć do BON PŁ.