XVI Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XVI Ogólnopolskim Spotkaniu Studentów Niepełnosprawnych, które odbędzie się w dniach 5-7 lipca 2019 r. w Krakowie.

Spotkanie organizowane jest przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH i Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych AGH, a współorganizatorem jest Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego. Wspierać nas będą Pełnomocnicy Rektorów ds. Osób Niepełnosprawnych poszczególnych uczelni oraz Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica”.

Temat tegorocznego Spotkania brzmi „Work-life balance”. Wspólnie będziemy szukać możliwości odnalezienia równowagi pomiędzy pracą (kariera i ambicje) a życiem prywatnym (czyli rodziną, zdrowiem, duchowością, czasem wolnym). W dzisiejszym zabieganym świecie hasło to jest bardzo popularne, jednak okazuje się, że osiągnięcie takiej równowagi do łatwych nie należy. Chcemy więc zaprosić prelegentów, którzy na podstawie swoich doświadczeń zawodowych i osobistych dadzą nam pewne wskazówki, których zastosowanie przybliży nas do poszukiwanej równowagi. Przewidziany jest również czas na pytania i dyskusję. Po zakończeniu panelu merytorycznego zaplanowano zwiedzanie i wieczorne atrakcje, mające na celu integrację uczestników.

Wierzymy, że Spotkanie to będzie okazją do wymiany poglądów i doświadczeń oraz nawiązania współpracy między przedstawicielami uczelni z całego kraju, a także inspiracją do podjęcia działań na rzecz niwelowania barier społecznych pomiędzy osobami pełnosprawnymi a środowiskiem osób niepełnosprawnych. Dlatego zachęcamy do udziału w Spotkaniu również przedstawicieli wszystkich organizacji studenckich zainteresowanych kształtowaniem świadomości na temat różnych wymiarów niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń, płatności oraz ważnych terminów znajdziecie Państwo w ulotce konferencyjnej oraz na stronie wydarzenia na portalu Facebook, pod adresem: http://fb.com/OSSN.Krakow. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym Spotkaniu!
z ramienia Organizatorów Anna Wesołowska