XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapraszana na XV edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie. Laureatom przyznane zostaną nagrody finansowe. Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl

Termin składania prac: do 15 października 2018 r.

Warunki uczestnictwa opisane zostały na stronie internetowej Konkursu:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/konkursy/magisterski/edycja-konkursu-w-2018-r/