Wysokie kwalifikacje szansa na dobry start III

Bez nazwy-5

Fundacja „Normalna Przyszłość”

zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym oraz znacznym do wzięcia udziału w projekcie:

„Wysokie kwalifikacje szansa na dobry start III”.

Cel projektu:

Celem projektu jest przygotowanie niepełnosprawnych mieszkańców z województwa łódzkiego do podjęcia pracy/zatrudnienia na otwartym rynku.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

WSPARCIE, które oferujemy polega na:

– Pomocy pośrednika pracy w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia

– Dostępie do ofert pracy skierowanych do osób z niepełnosprawnościami

– Konsultacjach z doradcą zawodowym, w tym:

 • określeniu predyspozycji zawodowych,
 • pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • stworzeniu indywidualnego planu działania.

– Indywidualnych konsultacjach psychologicznych, w tym:

 • pomocy w rozwiązywaniu problemów,
 • pracy nad motywacją,
 • stworzeniu profilu społeczno-zawodowego,
 • określeniu swoich mocnych i słabych stron. 

ZAPEWNIAMY: 

– Indywidualne podejście do potrzeb każdego beneficjenta

– Miłą i fachową obsługę wykwalifikowanych specjalistów

SPRAWDŹ, CZY SPEŁNIASZ WYMAGANIA:

 1. Chcesz znaleźć pracę
 2. Posiadasz aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (umiarkowany lub znaczny)
 3. Mieszkasz na terenie województwa łódzkiego
 4. Masz przynajmniej 18 lat
 5. Nie pracujesz

 Jeśli spełniasz wszystkie powyższe wymagania już dziś skontaktuj się z nami pod numerami telefonu: 42 235 70 80, 600 644 477
lub napisz do nas maila na adres: biurolodz@normalnaprzyszlosc.org

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:   www.normalnaprzyszlosc.org

Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

Fundacja ,,Normalna Przyszłość” – biuro w Łodzi:
ul. Łagiewnicka 54/56 lok. 401, budynek B
tel.: 42 235 70 80, 600 644 477
biurolodz@normalnaprzyszlosc.org

www.normalnaprzyszlosc.org