WSPARCIE W PROCESIE DYDAKTYCZNYM 2020/2021 DLA STUDENTÓW Z NIEPELNOSPRAWNOŚCIĄ

Wszyscy z Państwa, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność chcą ubiegać się o wsparcie w procesie kształcenia w roku akademickim 2020/2021 proszeni są o kontakt ze Specjalistą ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Maria Religa
tel.  799 092 101 (poniedziałek-piątek 08:00-15:00)
email: maria.religa@umed.lodz.pl

Jeśli ze względu na posiadaną niepełnosprawność i trudności z tym związane, które mogą pojawić się w procesie kształcenia potrzebują Państwo specjalistycznego sprzętu (np. lupa elektroniczna, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, inny sprzęt) przypominamy, że na uczelni funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego. Jeśli zawnioskują Państwo o taki sprzęt lub oprogramowanie istnieje możliwość zakupu i wypożyczenia go przez uczelnię.