V edycja Konferencji „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja Łódź Akademicka po raz piąty zorganizowały konferencję pt. „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”.

Spotkanie odbyło się na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a tematem przewodnim tegorocznych dyskusji był temat nowych technologii, które są niezbędnym wsparciem osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie otworzył prof. Tomasz Kostka, Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wykład inaugurujący konferencję wygłosił Pan Adrian Furman Prezes i założyciel Grupy AF  nazywany Stephenem Hawkingiem biznesu, który mimo swojej niepełnosprawności nie wybrał biernego stylu życia.

W piątej edycji konferencji udział wzięło ponad 160 gości oraz kilkunastu partnerów. Celem konferencji poza prelekcjami i debatami na tematy dotyczące osób z niepełnosprawnościami było również umożliwienie osobom niepełnosprawnym bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, by ich szansa na znalezienie odpowiedniej pracy, praktyki czy stażu wzrosła.

Konferencji towarzyszyły Targi Pracy oraz  Strefa Doradztwa Zawodowego,  gdzie każdy uczestnik miał możliwość zweryfikować swoje CV i list motywacyjny, poznać najskuteczniejsze metody poszukiwania pracy, a także omówić przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.

Tegoroczna edycja była również okazją do zorganizowania II Zjazdu Pełnomocników Uczelni Wyższych ds. Osób z Niepełnosprawnościami, podczas którego blisko 40 Pełnomocników z całego kraju podjęło dyskusję w zakresie bieżących tematów legislacyjnych,  w szczególności związanych z nowelizacją ustawy prawo w szkolnictwie wyższym oraz możliwości wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami dzięki Ustawie 2.0. W Zjeździe Pełnomocników udział wzięli również przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom, partnerom i sponsorom wydarzenia!

Materiały medialne:
Radio Łódź: https://www.radiolodz.pl/posts/48707-czy-nowe-technologie-poszerzaja-mozliwosci-niepelnosprawnych-na-rynku-pracy
TVP 3 Łódź https://lodz.tvp.pl/40064794/eksperci-o-aktywnosci-zawodowej-osob-z-niepelnosprawnoscia
http://niezalezna.pl/246641-jak-zaktywizowac-osoby-niepelnosprawne