STYPENDIUM ON

Stypendium specjalne dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością

Stypendium to jest przeznaczone dla studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Wniosek złóż elektronicznie poprzez Wirtualną Uczelnię i w ciągu 7 dni roboczych złóż własnoręczny podpis na wniosku oraz dostarcz do Specjalisty ds. Osób Niepełnosprawnych orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności.

Jeżeli orzeczenie zostało wydane na czas określony, stypendium jest wypłacane do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jego ważności. By ponownie uzyskać stypendium, złóż wniosek raz jeszcze i przedstaw nowe orzeczenie.
Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia orzeczonej niepełnosprawności studenta i doktoranta.