STYPENDIUM ON

Stypendium dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością

Stypendium to jest przeznaczone dla studentów i doktorantów posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Jeśli jesteś studentem – złóż wniosek elektronicznie przez Wirtualną Uczelnię.

Jeśli jesteś doktorantem studiów doktoranckich – wydrukuj, wypełnij wniosek i złóż go u Specjalisty ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wniosek do pobrania https://umed.pl/pliki/2019/08/wniosek-stypendium-dla-niepe%C5%82nosprawnych1-2.pdf

Jeśli jesteś doktorantem Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej – skontaktuj się z Centrum Obsługi Doktorantów – http://szkoladoktorska.umed.pl/kontakt/

Jeżeli orzeczenie zostało wydane na czas określony, stypendium jest wypłacane do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jego ważności. By ponownie uzyskać stypendium, złóż wniosek raz jeszcze i przedstaw nowe orzeczenie.

Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia orzeczonej niepełnosprawności studenta i doktoranta.