Stowarzyszenie Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „Łódzcy Zapaleńcy”

Zmieniamy schematy myślenia o chorobie, wspieramy się wzajemnie i działamy na rzecz poprawy jakości życia chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.

Jesteśmy grupą ludzi – przyjaciół, których połączyło doświadczenie choroby, chęć pomocy innym chorym w podobnej sytuacji oraz osoba dr n. med. Marii Wiśniewskiej – Jarosińskiej. Do działania, w które z roku na rok włącza się coraz więcej osób, zapaliliśmy się w 2012 roku. Dwa lata później wspólnie podjęliśmy decyzję o utworzeniu Stowarzyszenia „Łódzcy Zapaleńcy”, które formalnie powstało jesienią 2014 roku.

Od samego początku naszym celem było stworzenie nowej jakości w sposobie myślenia o naszych chorobach, a także mówienia o nich w przestrzeni publicznej. Chcemy przełamywać tabu związane z podejściem do naszych chorób w Polsce. Uważamy że głos pacjenta – nasz głos w procesie leczenia jest bardzo ważny i robimy wszystko, żeby był bardziej słyszalny. Chcemy, żeby osoby chore na przewlekłe, ciężkie i często krępujące choroby jelit, chciały i umiały walczyć o siebie, leczyły się świadomiej, żeby móc chorować godnie.

I dlatego właśnie wspieramy, pomagamy w edukacji, uświadamiamy i zarażamy pozytywną energią. Uważamy, że wzajemne wsparcie i dzielenie się doświadczeniami z pola walki z chorobą, jest bardzo ważne.

Misję Stowarzyszenia realizujemy m.in. przez organizację: spotkań edukacyjnych dla pacjentów ich rodzin, spotkań aktywizujących pacjentów, realizację projektów mających na celu poprawę jakości życia osób chorych, włączanie się w obchody Światowego Dnia Chorób NZJ (IBD DAY) na poziomie lokalnym, aktywny udział w toczącej się dyskusji nt. NZJ i metod leczenia tych chorób z perspektywy pacjenta oraz utworzenie grupy wsparcia dla pacjentów z NZJ.

Naprawdę wierzymy, że „W kupie jest siła”.

e-mail: kontakt@zapalency.org
strona www: www.zapalency.org

Adres korespondencyjny:
Stowarzyszenie Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita Łódzcy Zapaleńcy
Wigury 19 , 90-302 Łódź