Rekrutacja do Projektu pn. Warsztat Lidera.

Celem projektu jest doskonalenie przez 384 osoby w wieku od 19 do 29 roku życia kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy poprzez kształtowanie postaw prospołecznych, realizacji cyklu zajęć/szkoleń Warsztat Lidera i przeprowadzenia miniprojektów odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.

Projekt jest realizowany przez Fundację Łódź́ Akademicka w partnerstwie z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Spółdzielnią̨ Socjalną „FADO”.

Projekt polega na zdobyciu wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia niezbędnego do kształtowania postaw prospołecznych. Uczestnicy zostaną przygotowani przez udział w cyklu zajęć „Warsztat Lidera”, a potem będą̨ samodzielnie inicjować działania III sektora, czyli organizacji pozarządowych. Będą rozwijali kompetencje społeczne w sposób aktywny przy wsparciu specjalistów i organizacji. Projekt kładzie nacisk na identyfikację i uaktywnienie w uczestnikach projektu umiejętności wykorzystywania ich potencjału co będzie miało odzwierciedlenie zarówno na etapie wchodzenia ich na rynek pracy jak i na rożnych etapach kariery zawodowej.

Rekrutacja i szczegóły na temat projektu na stronie https://warsztatlidera.pl/