Projekt „POSTAW NA PRACĘ”

Zachęcamy wszystkie chętne osoby do udziału w projekcie „POSTAW NA PRACĘ” pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, niepełnosprawnych, niepracujących, niezarejestrowanych bądź zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego.

Więcej informacji i warunki uczestnictwa: http://www.business-school.pl/postawnaprace/

PLAKAT-Postaw-na-pracę