OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ POSZUKUJĄCE ZATRUDNIENIA

ZAPRASZAMY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ POSZUKUJĄCE ZATRUDNIENIA.

Uczestnicy projektu zyskają dostęp do kompleksowej i zindywidualizowanej oferty wspierającej ich w zatrudnieniu (wejściu lub powrocie na rynek pracy) poprzez przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.