OPIS KIERUNKÓW

Kandydacie,

jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub przewlekle chorą zapoznaj się z informacjami  na temat wymagań psychofizycznych i zdrowotnych, które będą niezbędne do prawidłowego i samodzielnego wykonywania zadań i czynności podczas całego procesu kształcenia i będą miały wpływ na realizację zakładanych efektów uczenia się na poniższych kierunkach.