Lokalizacja

mgr Witold Olszewski
Główny Specjalista ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
e-mail: witold.olszewski@umed.lodz.pl
tel. 42 272 52 09
Biuro Obsługi Studenta
90-647 Łódź, pl. Hallera 1, parter