KROK DO SAMODZIELNOŚCI

Fundacji Aktywizacja ruszyła z kolejną edycją projektów dla osób z niepełnosprawnością:

 1. „PROFESJONALNI NIEPEŁNOSPRAWNI” – projekt skierowany do osób, które szukają pracy i chcą się rozwijać zawodowo. Osobom zarejestrowanym oferujemy bezpłatnie wsparcie pośrednika pracy, doradcy zawodowego, szkolenia zawodowe, kursy komputerowe, warsztaty, seminaria prawne, pomoc prawną i psychologiczną.

 2. „KROK DO SAMODZIELNOŚCI” – projekt skierowany do osób, którym przede wszystkim jest potrzebna aktywizacja społeczna i indywidualne wsparcie, które pomoże im lepiej funkcjonować
w życiu codziennym.

Fundacja prowadzi również rekrutację na BEZPŁATNE KURSY:

  • KURS KOMPUTEROWY „PODSTAWY KOMPUTERA I INTERNETU” – termin realizacji: maj
  • SZKOLENIE ZAWODOWE „PRACOWNIK DZIAŁU KADR I FINANSÓW” – termin realizacji: czerwiec

Aby skorzystać z kursów konieczna jest wcześniejsza rejestracja w Fundacji.

Informacje o aktualnych szkoleniach organizowanych w Fundacji można znaleźć na naszej stronie: www.facebook.com/CEiAZON.LODZ.

Fundacja Aktywizacja- projekt Krok do samodzielności