Komunikat

Szanowni Państwo

w związku z trwającym w Polsce stanem epidemii, mając na względzie bezpieczeństwo studentów oraz pracowników Uniwersytetu, zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr. 77/2020 informujemy:

  • Bezpośrednia obsługa studentów może nastąpić wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym
    Maria Religa tel. 799 092 101 email: maria.religa@umed.lodz.pl
  • Osoby odwiedzające zobowiązane są do podania imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
  • Obsługa odbywa się w wyznaczonych strefach obsługi, z zachowaniem reżimu sanitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku zasłaniania nosa i ust poprzez używanie własnych maseczek lub przyłbic.
  • Przed wejściem do budynku każda osoba zobowiązana jest do zdezynfekowania dłoni przy użyciu dostępnych środków dezynfekujących oraz do zasłaniania ust i nosa.