Kompetencyjny model wolontariatu. Wolontariat pierwszym krokiem na rynek pracy.

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” przy Stowarzyszeniu „Pomost” w Łodzi zaprasza do udziału w projekcie „Kompetencyjny model wolontariatu. Wolontariat pierwszym krokiem na rynek pracy” skierowanym do osób niepełnosprawnych z uszkodzeniami i/lub chorobami wzroku i słuchu.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne z uszkodzeniami i/lub chorobami wzroku i słuchu, które chciałyby sprawdzić się w roli wolontariuszy.

Jako wolontariusz będziesz mieć okazję przez 5 miesięcy (wrzesień 2017 – styczeń 2018) poznać swoje mocne strony i rozwijać kompetencje przydatne na rynku pracy. Weźmiesz udział w bezpłatnym szkoleniu dla wolontariuszy. Ponadto, wolontariusze mają zapewnione bilety na przejazdy, dostęp do materiałów dydaktycznych oraz możliwość udziału w tworzeniu publikacji nt. Wolontariatu.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddA5lSRbE9cJZyldXThb-p54YSxUyIp3gBNniZkCME2nvCRg/viewform?usp=sf_link

Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza- zgłoś się osobiście do biura projektu na ul. Próchnika 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 08 – 12.00.

Warunkiem udziału dla osób chcących zostać wolontariuszami jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, zamieszkanie na terenie woj. łódzkiego, dostarczenie formularza z załącznikami oraz odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. Nie ma ograniczeń wiekowych (w przypadku osób niepełnoletnich niezbędna będzie zgoda opiekuna prawnego).

Udział w projekcie jest bezpłatny. Szczegółowe informacje na stronie www.centerko.org i www.wolontariat.org.pl/lodz

Zadanie „Kompetencyjny model wolontariatu. Wolontariat pierwszym krokiem na rynek pracy” jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost” w terminie 01.08.2017 – 31.01.2018.