III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Katedra Pedagogiki Ogólnej,
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

zapraszają na

III OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
z cyklu Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim pod tytułem Dorosłość z niepełnosprawnością – edukacja, praca, rodzina

Konferencja odbędzie się w dniu 8 czerwca 2017 roku

Szczegóły i rejestracja:
http://www.upjp2.edu.pl/biuro-ds-osob-niepelnosprawnych/aktualno%C5%9Bci