GRUPA WSPARCIA DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Akademickie Centrum Zaufania i Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej zaprasza wszystkich studentów/studentki, którzy poszukują wsparcia i nowych możliwości rozwoju.

Celem grupy jest pomoc w przezwyciężaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z szeroko pojmowanymi zagadnieniami studiowania i trudnej sytuacji zdrowotnej.

Podczas spotkań grupowych, w atmosferze szacunku, empatycznego słuchania i zrozumienia uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami z osobami będącymi w podobnej sytuacji.

Możliwość opowiedzenia o swoich przeżyciach i wysłuchania innych osób pozwala zobaczyć, że nie jesteśmy sami ze swoimi problemami oraz odnaleźć w sobie siłę do przezwyciężania trudności.

Wsparcie uzyskane podczas spotkań pomaga uwolnić się od ciężaru trudnych emocji i lepiej radzić sobie z wyzwaniami, które niesie życie na uczelni.

Spotkania, moderowane przez psychologa, odbywać się będą raz w miesiącu.

Zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca, w godzinach 17:00 — 19:00 w BON PŁ (Łódź, ul. Żeromskiego 116, budynek A-30).

Grupa jest OTWARTA, tzn. w każdej chwili można dołączyć bądź zrezygnować z uczestnictwa.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Ważne: ze względów organizacyjnych, prosimy o zgłaszanie, potwierdzanie obecności najpóźniej 3 dni przed spotkaniem.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 42 631 28 87.