GOTOWI DO ZMIAN II

Zachęcamy do udziału w projekcie dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Uczestnicy projektu zyskają dostęp do kompleksowej i zindywidualizowanej oferty wspierającej ich w zatrudnieniu (wejściu lub powrocie na rynek pracy) poprzez przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.

Szczegóły w ulotce