Kandydaci na studia

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności podlegają takim samym kryteriom rekrutacji, jak wszyscy inni kandydaci, zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków.

Posiadanie orzeczonego stopnia niepełnosprawności nie wiąże się z dodatkowymi punktami przy rekrutacji.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w celu wyboru najbardziej odpowiadającego swoim predyspozycjom kierunku studiów.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyjęć i wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie www.rekrutacja.umed.lodz.pl

W przypadku, gdy procedura rekrutacyjna przewiduje egzamin lub rozmowę kwalifikacyjną, kandydaci mogą ubiegać się dostosowanie formy egzaminu do potrzeb związanych  z niepełnosprawnością (Uchwała nr 313/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi).

Dostosowana forma egzaminu nie oznacza zwolnienia z egzaminu, a jedynie dostosowanie go do potrzeb danej osoby. Ma to na celu wyrównanie szans kandydatów z niepełnosprawnościami.

W celu dostosowania formy egzaminu należy zgłosić się do Specjalisty ds. Osób Niepełnosprawnych w terminie 21 dni roboczych przed wyznaczoną datą egzaminu.

W biurze Specjalisty ds. Osób Niepełnosprawnych można otrzymać informację na temat możliwości studiowania na danym kierunku, barier architektonicznych, dostosowania budynków itp.

O specyfice wymagań na niektórych kierunkach możesz dowiedzieć się w OPISIE KIERUNKÓW

Każda osoba z niepełnosprawnością, która otrzyma decyzję o przyjęciu na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi proszona jest o osobisty kontakt ze Specjalistą ds. Osób Niepełnosprawnych, w celu ustalenia sposobu dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb wynikających z danej niepełnosprawności.