Bezpłatne porady prawne i psychologiczne

W 2016 roku Fundacja Fuga Mundi zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad realizowanych w ramach projektu „Świadczenie porad prawno-społecznych i informacji drogą internetową oraz świadczenie porad psychologicznych w formie Telefonu Zaufania”, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 24. konkursu.

Z poradnictwa mogą korzystać osoby niepełnosprawne bez względu na stopień czy rodzaj niepełnosprawności oraz ich otoczenie, np. rodzice, inni członkowie rodzin, opiekunowie. Celem projektu jest poprawa kondycji psychicznej i świadomości prawnej oraz wsparcie jego adresatów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i prawnych.

Adres internetowy pod którym świadczona jest pomoc prawna to poradnictwoprawne.ffm.pl (wejście na stronę jest możliwe także ze strony głównej Fundacji Fuga Mundi.

Z porad prawnych korzystać można on-line za pomocą poczty mailowej oraz komunikatorów internetowych.

Poradnictwo psychologiczne jest świadczone w formie Telefonu Zaufania.
Dostępne jest w dni robocze, przez godzinę dziennie 09:00-10:00 pod numerem telefonu 883 615 863.

Fundacji Fuga Mundi zaprasza do korzystania z usług.