Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych osób młodych z woj. łódzkiego

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby niepełnosprawne w wieku 18-29 lat:

„Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych osób młodych z woj. łódzkiego” to projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czy jesteś osobą młodą (nie ukończyłeś/aś 30-stu lat)?

Czy należysz do jednej w poniższych grup?
– osoby nieaktywne zawodowo (w tym studenci studiów wieczorowych i zaocznych)
– osoby bierne zawodowo
– osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne)

Czy posiadasz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności?
Czy zamieszkujesz teren województwa łódzkiego?

Jeśli na cztery powyższe pytania odpowiedziałeś TAK to ten projekt skierowany jest do Ciebie albo Twoich najbliższych, którzy spełniają powyższe kryteria.

 W ramach projektu oferujemy m.in.:
– dedykowane kursy zawodowe zgodne z potrzebami i predyspozycjami Uczestnika
– 3 miesięczne staże zawodowe u wybranego pracodawcy
– wsparcie doradcy zawodowego
– wsparcie pośrednika pracy w celu znalezienia odpowiedniego zatrudnienia po zakończeniu stażu.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z naszymi Pośrednikami Pracy:

Pani Dorota Walas      
533 563 771
d.walas@ekon.org.pl

Pan Przemysław Laskowski
533 825 200
p.laskowski@ekon.org.pl    

www.ekon.org.pl/projekty