Studenci Niepełnosprawni

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to uczelnia, która jest otwarta na problemy niepełnosprawności i potrafi docenić potencjał, jaki płynie z tej różnorodności. Wspólnie
z pracownikami Uniwersytetu, ale głównie ze studentami tworzymy społeczność, która wspólnymi siłami jest w stanie zmieniać naszą akademicką rzeczywistość.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych mają na celu stworzenie warunków umożliwiających pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych we wszystkich wymiarach życia akademickiego, a tym samym wyrównaniu ich szans edukacyjnych. Jednym
z najważniejszych aspektów w kształceniu integracyjnym jest stworzenie odpowiednich warunków bazowych. Dostęp do wszystkich informacji jest jednym z głównych problemów osób z niepełnosprawnościami.

Nasze działania są skupione na bieżącej pomocy niepełnosprawnym i przewlekle chorym studentom. Jednym z zadań jest identyfikowanie potrzeb i problemów oraz oczekiwań osób niepełnosprawnych, tak aby w pełni mogły korzystać z oferty edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Naszym zadaniem jest również pośredniczenie w procedurze przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to uczelnia, która bardzo dynamicznie się rozwija i dokonuje wielu zmian. Wszyscy razem – pracownicy, nauczyciele, studenci przekonujemy się, że ograniczenia mogą być czynnikiem, który wywołuje w Nas kreatywność i motywację do ich przekraczania.